Sukcesy

Rok 2016

- od połowy 2016 jesteśmy już w nowej siedzibie, zapraszamy do naszej kamienicy przy ul. Piastowskiej 35 w Bielsku-Białej.

- personel naszej kancelarii (pracownicy i współpracownicy) przekroczył liczbę 20 osób.

Rok 2015

- wywalczyliśmy dla naszej Klientki, w indywidualnej sprawie, rekordowe odszkodowanie w wys. 380 tys. zł,

- kolejny gigant uległ naszym prawnikom w zakresie roszczeń o zwrot tzw. "opłat półkowych", wywalczyliśmy dla
   naszego Klienta od potentata sieci sklepów wielkopowierzchniowych ponad 200 tys. zł,

- dla naszego Klienta, wiodącego podmiotu na rynku usług wynajmu pojazdów specjlistystycznych, uzyskaliśmy
   łącznie odszkowanie w wysokości ponad 1 milion złotych.

Rok 2014

- przeprowadziliśmy połączenie spółek z południowej Polski, o łącznej kapitalizacji ponad 50 milionów złotych,

- Klient, wiodąca spółka na rynku egzekucji należności, zleciła nam do prowadzenia ponad 300 spraw sądowych,

- dokonaliśmy prawnej obsługi transakcji nabycia przez naszego Klienta nieruchomości o wartości powyżej
   36 milionów zł.