ul. Piastowska 35, 43-300 Bielsko-Biała
+48 509 139 970
biuro@kancelarianiw.pl

Kim jest przedsiębiorca – definicja przedsiębiorcy

Kim jest przedsiębiorca – definicja przedsiębiorcy

Kim jest przedsiębiorca

Definicja przedsiębiorcy może wydawać się prosta, jednak w polskim prawodawstwie nie ma jednolitej definicji przedsiębiorcy. Najbardziej rozpowszechniona definicja, określa przedsiębiorcę jako podmiot prawa, który prowadzić działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu. W ujęciu prawnym, przedsiębiorca jest jednak czymś odrębnym niż przedsiębiorstwo czy firma.

Definicja przedsiębiorcy

Obecnie w polskim prawie wyróżnia się definicja ujęta w kodeksie cywilnym. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, które nie stanowią osoby prawnej, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną w ramach prowadzenia we własnym umieniu działalności gospodarczej lub zawodowej. Co ciekawe, na przykład spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą w świetle prawa, ale przedsiębiorcami są jej wspólnicy. Mają oni status przedsiębiorcy w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Posiadanie statusu przedsiębiorcy nie jest jednak zależne od wpisu do rejestru działalności gospodarczej czy dokonania innych formalności. Można wręcz powiedzieć, że w polskim prawie nie można wyróżnić jednego momentu, w którym nabywa się bądź traci status przedsiębiorcy. Zależne jest to między innymi od wykonywania przez przedsiębiorcę obrotu gospodarczego czy przysługiwania mu praw i obowiązków przedsiębiorcy.

Status przedsiębiorcy – najważniejsze akty prawne

Jak już wspomniano, w polskim prawie brakuje jednej, ściśle określonej definicji przedsiębiorcy. Ustawodawstwo polskie przyjęło rozwiązanie, które pozwala na definiowanie przedsiębiorcy w wielu kolejnych ustawach, uwzględniających konkretne cele zawartych w nich regulacji. W efekcie przyjęcia takiego postępowania, legalne definicje przedsiębiorcy można znaleźć w co najmniej siedmiu miejscach!

Są to przede wszystkim – Prawo przedsiębiorców (art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku), Kodeks Cywilny (art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku), Ordynacja Podatkowa (art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2017 roku), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku), Prawo własności przemysłowej (art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku) oraz Ustawa o ochronie informacji niejawnych (art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku). Elementem zbieżnym wszystkich tych aktów prawnych, jest z pewnością łączenie przedsiębiorcy z faktem wykonywania działalności gospodarczej. W tym rozumieniu, to właśnie wykonywanie działalności gospodarczej jest tutaj podstawowym wyznacznikiem statusu przedsiębiorcy, a nie chociażby zgłoszenie działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można wszak być przedsiębiorcą, a prowadzić wyłącznie działalność nierejestrowaną…

Dlatego właśnie, w przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących statusu prawnego przedsiębiorcy – warto skorzystać z usług kancelarii prawnej. Prawnik z łatwością wskaże odpowiednią ustawę, z której warto skorzystać w danym przypadku i podpowie najlepsze rozwiązania prawne, biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności. W przypadku młodych przedsiębiorstw – podpowie również, od kiedy tak naprawdę można powiedzieć, że ktoś jest przedsiębiorcą w pełnym tego słowa znaczeniu.