ul. Piastowska 35, 43-300 Bielsko-Biała
+48 509 139 970
biuro@kancelarianiw.pl

Najczęstsze problemy prawne – nierzetelny kontrahent

Najczęstsze problemy prawne – nierzetelny kontrahent

Najczęstsze problemy prawne nierzetelny kontrahent

Niestety, obecnie niemal każde przedsiębiorstwo, niezależnie od swojej wielkości, spotyka się z nierzetelnymi kontrahentami. Najczęściej spór dotyczy opóźnienie w opłatach za faktury. Przedsiębiorca może zdecydować się na samodzielne dochodzenie należności lub wybrać na pomoc prawnika.

Dochodzenie należności

Przedsiębiorca może dochodzić swoich należności sam – wysyłając wezwania do zapłaty, uczestnicząc w procesie sądowym. Pomoc kancelarii prawnej jednak znacząco wpływa na jakość postępowania egzekucyjnego – już na etapie przedsądowym sporządzenie przez Kancelarię przedsądowego wezwania do zapłaty zwiększa szanse dokonania zapłaty przez dłużnika. Widmo ewentualnego procesu sądowego, do którego niechybnie dojdzie, jeśli kontrahent już na tym etapie korzysta z pomocy kancelarii prawnej, skutecznie przekonuje dłużników, że sprawa stała się poważna, a uiszczenie należności konieczne.

Ugoda z kontrahentem

Prawnicy Kancelarii pomogą również w zawarciu ugody z kontrahentem, który co prawda chce zapłacić, ale w danej chwili nie ma środków, a już na pewno nie całą sumę. Często strony same ustalają warunki takiej ugody, np. w zakresie wysokości i częstotliwości spłacania rat, zaś zadaniem Kancelarii Prawnej jest odpowiednie zabezpieczenie wykonania postanowień ugody tak, aby najlepiej ochronić wierzyciela. Jeśli zaś strony nie mogą dojść do porozumienia, a nie chcą korzystać z drogi sądowej, profesjonalny pełnomocnik wspomoże ich podczas negocjacji z kontrahentem (dłużnikiem lub wierzycielem).

W przypadku zdecydowania się przez wierzyciela na drogę sądową, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowosielski i Wspólnicy przeprowadzi całe postępowanie sądowe i egzekucyjne – odpowiadać będzie za uzyskanie tytułu egzekucyjnego stanowiącego podstawę egzekucji oraz za wszelki kontakt z sądem i komornikami, tak aby nie angażować czasu i uwagi wierzyciela, którego celem jest jedynie odzyskanie należności.

W przypadku kiedy wierzyciel zniecierpliwiony brakiem efektów egzekucji zapragnie sprzedać dług, Kancelaria pomoże bezpiecznie i szybko przeprowadzić transakcję.