ul. Piastowska 35, 43-300 Bielsko-Biała
+48 509 139 970
biuro@kancelarianiw.pl

Niestabilność prawna – największy problem przedsiębiorców

Niestabilność prawna – największy problem przedsiębiorców

Niestabilność prawna

Badanie „Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce” przeprowadzone na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców z 2018 roku wskazuje, że niestabilność prawna jest jednym z największym problemów przedsiębiorców. Na brak stabilności prawnej jako przeszkodę narzeka co raz więcej firm. Wskazuje się przede wszystkim na skomplikowane prawo oraz trudności w jego pełnym zrozumieniu.

Niestabilność prawna – problem dla 76% przedsiębiorców

Przedsiębiorcy małych i średnich firm zapytani o to, jakie są ich znaniem największe przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce, wskazywali przede wszystkim właśnie na niestabilność prawa. W roku 2018 taką odpowiedź wskazało aż 76% przedsiębiorców. Dwa lata temu, było to 66% – widoczna jest niestety niepokojąca tendencja. Na kolejnych miejscach wskazywano również: nadmiar obowiązków biurokratycznych, wysokie koszty pracy, skomplikowane prawo gospodarcze oraz wysokie podatki.

Niestabilność prawa znalazła się również w pierwszej piątce podczas wyboru największych barier w danej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy odnosząc to zestawienie do swoich działalności – wskazywali niestabilność prawa na drugim miejscu. Za ważne czynniki spowalniające rozwój przedsiębiorczości w Polsce uznano ponownie – niejasność przepisów prawa, nieprzychylne przedsiębiorcom prawo pracy, a także wymogi administracyjne.

Niestabilność prawa – wyzwania dla przedsiębiorców i prawników

Wiele z tych barier można byłoby zminimalizować. Z jednej strony przedsiębiorcy spodziewają się zmian w prawie, z drugiej jednak – można skorzystać także z możliwości, jakie oferuje opieka prawnicza dla przedsiębiorców. Aby nie mieć poczucia, że w prawie panuje chaos, dobrze zdać się na kogoś doświadczonego, kto pokieruje przez wszystkie skomplikowane procesy. Część biurokratycznych obowiązków można przekazać, podobnie jak zostawić wyjaśnianie zawiłości prawa gospodarczego profesjonalistom.

Prawo dla przedsiębiorców to złożony problem. Warto również zdawać sobie sprawę, że nieprzychylne prawo pracy względem przedsiębiorców jest także drugą co do ważności barierą zatrudniania większej ilości pracowników. Z drugiej strony, według przedsiębiorców jedną z trzech najlepszych zachęt do założenia działalności gospodarczej byłaby pomoc merytoryczna podczas prowadzenia własnej działalności. Kancelaria prawnicza ma tutaj więc wiele możliwości, aby wspomóc przedsiębiorcę radą dotyczącą tematów prawnych, a w ten sposób uprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa.