ul. Piastowska 35, 43-300 Bielsko-Biała
+48 33 816 36 50 | +48 509 139 970
biuro@kancelarianiw.pl

Jak dobrze mieć sąsiada

Zapewniamy skuteczną i profesjonalną pomoc prawną.

Jak dobrze mieć sąsiada

Konflikty sąsiedzkie to rzecz niestety dość powszechna. Bywa, że trwają one latami i strony nie potrafią dojść ze sobą do porozumienia. Jak pokazuje poniższy przykład, strona oskarżająca nie zawsze ma rację w konflikcie.

Pan S. prowadzi na terenie swojej posesji firmę budowlaną. W jej sąsiedztwie znajduje się wiele domów prywatnych. Jednak tylko jednemu z sąsiadów przeszkadza rzekomy zbyt wysoki hałas prowadzonej działalności. Pan K. zgłosił na policję zakłócanie ciszy nocnej przez maszyny z firmy pana S, któremu nałożono za to karę grzywny. Zgłoszenie to nie było niestety pierwszym w historii tego konfliktu.

Pan S. zgłosił się do naszej Kancelarii z prośbą o pomoc. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zarządził kontrolę hałasu w firmie pana S. W naszej opinii kontrola została przeprowadzona w sposób całkowicie odbiegający od warunków panujących na co dzień w firmie pana S. Absurdalne było według nas uruchomienie wszystkich maszyn budowlanych jednocześnie, oprócz nich uruchomiono wszystkie agregaty chłodnicze poprzez silniki spalinowe, co w codziennym użytkowaniu nie ma miejsca, ponieważ działają one również na prąd i nigdy nie pracują wszystkie jednocześnie, co bardzo znacząco obniża poziom hałasu.

Sprawa znalazła swój finał w sądzie. Uznał on dowody i racje przedstawione przez naszą Kancelarię. Sąd stwierdził, że kontrola została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy, odbiegający od rzeczywistych warunków panujących w firmie naszego Klienta.

Na tej podstawie nasz Klient został uniewinniony od zarzutów zakłócania ciszy nocnej oraz zwolniony z opłat sądowych.