ul. Piastowska 35, 43-300 Bielsko-Biała
+48 33 816 36 50 | +48 509 139 970
biuro@kancelarianiw.pl

Prawo cywile

Zapewniamy skuteczną i profesjonalną pomoc prawną.

Prawo cywilne reguluje ogół stosunków prawnych pomiędzy podmiotami, których relacje cechuje równorzędność stron danego stosunku prawnego. Podmiotami tymi są zarówno osoby fizyczne, jak i wszelkie inne podmioty prywatne – spółki, organizacje, stowarzyszenia itd. (z wyjątkiem wszystkich podmiotów realizujących zadania władzy państwowej, lub samorządowej), pod warunkiem, że żadna ze stron nie występuje wobec drugiej w pozycji nadrzędnej.

W zakres szeroko rozumianego prawa cywilnego wchodzi cały zakres relacji prawnych – zarówno ze stosunków pomiędzy podmiotami indywidualnymi, jak stosunków rodzinnych (prawo rodzinne), relacji pracowników i pracodawców (prawo pracy), relacji między wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w obrocie gospodarczym (prawo gospodarcze).

Przedmiotowo prawo cywilne reguluje sytuacje prawne, wynikające z umów, prawa własności rzeczy, spadków, a w szerokim zakresie także ze stosunków rodzinnych, prawa pracy czy prawa własności intelektualnej (chroniącego twórców i ich dzieła).