ul. Piastowska 35, 43-300 Bielsko-Biała
+48 33 816 36 50 | +48 509 139 970
biuro@kancelarianiw.pl

Prawo gospodarcze

Zapewniamy skuteczną i profesjonalną pomoc prawną.

Prawo gospodarcze reguluje wszelkie relacje, których podstawą jest uczestnictwo danego podmiotu w obrocie gospodarczym. Podstawowym podziałem tej gałęzi prawa jest podział na publiczne prawo gospodarcze i prywatne prawo gospodarcze.

Prawo publiczne określa podstawowe ramy i wymogi wykonywania działalności gospodarczej w różnych jej dziedzinach (np. prawo bankowe, prawo energetyczne, prawo ubezpieczeniowe itd.) oraz stanowi granice ingerencji władzy państwowej w stosunki gospodarcze.

Prywatne prawo gospodarcze reguluje sytuację podmiotów, których status, bądź wzajemne relacje powstały w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą. W zakres podstaw tej dziedziny prawa wchodzą przepisy regulujące status podmiotów gospodarczych (np. kodeks spółek handlowych, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej), przepisy szczególne, regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w danej branży (np. prawo przewozowe ), czy stanowiące zasady postępowania w przypadku ustania takiej działalności w wyniku problemów finansowych (prawo upadłościowe).