ul. Piastowska 35, 43-300 Bielsko-Biała
+48 33 816 36 50 | +48 509 139 970
biuro@kancelarianiw.pl

Prawo karne

Zapewniamy skuteczną i profesjonalną pomoc prawną.

Prawo karne reguluje wszelkie sytuacje, związane z popełnieniem przez obywatela czynu zabronionego. Odnosi się ono wyłącznie do osób fizycznych i jest sferą wykonywania władzy państwowej wobec obywateli w sytuacji, gdy osoba fizyczna popełnia czyn zabroniony, który wymaga reakcji represyjnej aparatu państwa.

Ta dziedzina prawa określa, jakie działanie lub zaniechanie stanowi czyn zabroniony, jakie są przesłanki odpowiedzialności sprawcy za dokonanie takiego czynu, zasady prowadzenia postępowania, które ma popełnienie takiego czynu udowodnić, zasady prowadzenia postępowania sądowego, wymiaru kary i sposobu jej odbywania.

Z uwagi na szerokie kompetencje władzy państwowej w tej dziedzinie prawa oraz podejmowanie przez nią działań w tym zakresie z urzędu prawo karne restrykcyjnie określa wymogi, jakie aparat państwowy musi spełnić, by obywatel został uznany za odpowiedzialnego za popełnienie czynu zabronionego i została wobec niego zastosowana represja karna.