ul. Piastowska 35, 43-300 Bielsko-Biała
+48 33 816 36 50 | +48 509 139 970
biuro@kancelarianiw.pl

Prawo konsumenckie

Zapewniamy skuteczną i profesjonalną pomoc prawną.

Prawo konsumenckie stanowi podstawę szerokich udogodnień dla osób fizycznych i ich ochrony w sytuacjach, w których osoby te korzystają z towarów, lub usług oferowanych przez przedsiębiorców. W pewnych sytuacjach każda osoba fizyczna bywa konsumentem, bez względu na to, czy sama prowadzi działalność gospodarczą ( o ile towar lub usługa nie jest nabywana w celu prowadzenia tej działalności ) oraz jakiego towaru lub usługi sytuacja dotyczy.

Prawo konsumenckie chroni osoby fizyczne przed wykorzystaniem jej słabszej pozycji, braku wystarczającej wiedzy, czy świadomości prawnej. Pozwala w pewnych sytuacjach na wycofanie się konsumenta z krzywdzącej dla niego relacji prawnej, bądź na skorzystanie z bezpłatnej pomocy i wsparcia powołanych do ochrony ich interesów instytucji – np. rzeczników praw konsumenta.