ul. Piastowska 35, 43-300 Bielsko-Biała
+48 33 816 36 50 | +48 509 139 970
biuro@kancelarianiw.pl

Prawo rodzinne

Zapewniamy skuteczną i profesjonalną pomoc prawną.

Prawo rodzinne dotyczy ważnej dziedziny życia każdego człowieka. W jego ramach regulowane są stosunki w rodzinie, lub zmiany w zasadach jej bieżącego funkcjonowania.

Pojęcie prawa rodzinnego obejmuje swoim zakresem:

  • zasady regulowania relacji między małżonkami – rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa, również w sferze majątkowej, czyli ustalanie zasad wspólności majątkowej, bądź podział majątku dorobkowego;
  • relacje pomiędzy rodzicami (dziadkami) i dziećmi (wnukami) – zarówno w aspekcie majątkowym tzw. alimentacji (ustalenie wysokości alimentów, ich podwyższenie, obniżenie, uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego), jak i w sferze relacji rodzinnych i zasad ich realizowania (ustalanie kontaktów dziecka z rodzicem, dziadkami), regulacja zasad wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalanie pochodzenia dziecka (zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa);
  • inne relacje rodzinne, wymagające ingerencji wymiaru sprawiedliwości – kwestie
    ubezwłasnowolnienia, ustanowienia kuratora, bądź opiekuna, uzyskanie zgody sądu na dokonanie czynności w imieniu członka rodziny.