ul. Piastowska 35, 43-300 Bielsko-Biała
+48 33 816 36 50 | +48 509 139 970
biuro@kancelarianiw.pl

Prawo ubezpieczeniowe

Zapewniamy skuteczną i profesjonalną pomoc prawną.

W szerokim rozumieniu ta dziedzina prawa obejmuje zarówno sferę ubezpieczeń społecznych, których stroną jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia oraz sferę tzw. ubezpieczeń gospodarczych, które dotyczą stosunków pomiędzy podmiotami indywidualnymi, a podmiotami, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń, tzw. Towarzystwami Ubezpieczeń.

Ubezpieczenia gospodarcze dotyczą wszystkich rodzajów ubezpieczeń dobrowolnych, co do których zawarcia klienci podejmują decyzję zgodnie ze swoją wolą, zarówno jako konsumenci (ubezpieczenia nieruchomości, pojazdów w zakresie autocasco, ubezpieczenia na życie), jak i dla zabezpieczenia i wsparcia swojej działalności gospodarczej. Dziedzina ta obejmuje również zasady ustalania i realizacji ubezpieczeń, których obowiązek zawarcia wymusza państwo, np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych, w tym zasady uzyskiwania świadczeń z tego tytułu.

W aspekcie publicznoprawnym dziedzina ta obejmuje zasady tworzenia i funkcjonowania Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz wymogi, od których zależy możliwość ich powstania i działania.