Sukcesy

Rok 2021

Przeżyliśmy 

Rok 2020

- uporaliśmy się ze skutkami epidemii COVID-19 bez większych problemów, przy zachowaniu najważniejszych członków załogi i poziomu rentowności,

- pomogliśmy naszym Klientom w uzyskaniu różnych dofinansowań i wsparcia na poziomie kilku milionów złotych.

Rok 2019

- zakończenie roku 2019 uwieńczone obchodami 30-lecia istnienia przedsiębiorstwa naszej Kancelarii na rynku,

- wygrana przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie odesłania prejudycjalnego dotyczącego interpretacji Dyrektywy 93/13/EWG dla naszego Klienta - wiodącej spółki na rynku odszkodowań komunikacyjnych,

- obsługa prawna przejęcia zorganizowanej części przedsiębiortswa przez naszego Klienta o wartości ponad 10 milionów złotych,

- obsługa prawna nabycia przez naszego Klienta nieruchomości  o wartości ponad 13 milionów złotych,

- nasz dział prawny wzbogacił się o świeżo upieczoną Panią Mecenas, wieloletnią koleżankę z pracy, która awansowała również w srukturze wewnętrznej Kancelarii.

Rok 2018

-  za tegoroczne osiągnięcie uważamy kolejny znaczący wzrost osób zatrudnionych w spółce i podmiotach powiązanych do liczby ponad 30 osób,

- dla naszego największego Klienta, lidera na rynku usług najmu smaochodów specjalistycznych oraz obrotu wierzytelnościami o odszkodowania wywalczyliśmy przed sądami w całej Polsce kolejną rekordową kwotę odszkodowań wynoszącą ponad 2.000.000,00 zł,

- 2018 był pierwszym pełym rokiem zaimplementowanego i w pełni wdrożonego działania nowego rozwiązania informatycznego do zarządania naszą kancelarią - Officium365, na którym zarejestrowaliśmy w całym roku 11 tysięcy 126 zadań wykonanych dla naszych Klientów,

- dla jednego z naszych Klientów wygaliśmy sprawę z zakresu rozliczeń na gruncie odstąpienia od umowy sprzedaży na kwotę ponad 400 tys. zł, która ostała się po kontroli kasacyjnej przed Sądem Najwyższym.

Rok 2017

- kolejny rok zakończył się dobrym wynikiem tym razem w wymiarze finansowym, w 2017 roku udało nam się dokonać rozwoju o ponad 200% w porównaniu z rokiem poprzednim,

- grono wspólników kancelarii w 2017 roku poszerzyło się o nowego kolegę, radcę prawnego, specjalistę ds. odszkodowań, wieloletniego pracownika spółki.

Rok 2016

- od połowy 2016 jesteśmy już w nowej siedzibie, zapraszamy do naszej kamienicy przy ul. Piastowskiej 35 w Bielsku-Białej,

- personel naszej kancelarii (pracownicy i współpracownicy) przekroczył liczbę 20 osób.

Rok 2015

- wywalczyliśmy dla naszej Klientki, w indywidualnej sprawie, rekordowe odszkodowanie w wys. 380 tys. zł,

- kolejny gigant uległ naszym prawnikom w zakresie roszczeń o zwrot tzw. "opłat półkowych", wywalczyliśmy dla
   naszego Klienta od potentata sieci sklepów wielkopowierzchniowych ponad 200 tys. zł,

- dla naszego Klienta, wiodącego podmiotu na rynku usług wynajmu pojazdów specjlistystycznych, uzyskaliśmy
   łącznie odszkowanie w wysokości ponad 1 milion złotych.

Rok 2014

- przeprowadziliśmy połączenie spółek z południowej Polski, o łącznej kapitalizacji ponad 50 milionów złotych,

- Klient, wiodąca spółka na rynku egzekucji należności, zleciła nam do prowadzenia ponad 300 spraw sądowych,

- dokonaliśmy prawnej obsługi transakcji nabycia przez naszego Klienta nieruchomości o wartości powyżej
   36 milionów zł.