ul. Piastowska 35, 43-300 Bielsko-Biała
+48 509 139 970
biuro@kancelarianiw.pl

Sukcesy

Rok 2018

 • za tegoroczne osiągnięcie uważamy kolejny znaczący wzrost osób zatrudnionych w spółce i podmiotach powiązanych do liczby ponad 30 osób
 • dla naszego największego Klienta, lidera na rynku usług najmu samochodów specjalistycznych oraz obrotu wierzytelnościami o odszkodowania wywalczyliśmy przed sądami w całej Polsce kolejną rekordową kwotę odszkodowań wynoszącą ponad 2.000.000,00 zł
 • rok 2018 był pierwszym pełnym rokiem zaimplementowanego i w pełni wdrożonego działania nowego rozwiązania informatycznego do zarządzania naszą kancelarią – Officium365, na którym zarejestrowaliśmy w całym roku 11 tysięcy 126 zadań wykonanych dla naszych Klientów
 • dla jednego z naszych Klientów wygraliśmy sprawę z zakresu rozliczeń na gruncie odstąpienia od umowy sprzedaży na kwotę ponad 400 tys. zł, która ostała się po kontroli kasacyjnej przed Sądem Najwyższym

Rok 2017

 • kolejny rok zakończył się dobrym wynikiem tym razem w wymiarze finansowym, w 2017 roku udało nam się dokonać rozwoju o ponad 200% w porównaniu z rokiem poprzednim
 • grono wspólników kancelarii w 2017 roku poszerzyło się o nowego kolegę, radcę prawnego, specjalistę ds. odszkodowań, wieloletniego pracownika spółki

Rok 2016

 • od połowy 2016 jesteśmy już w nowej siedzibie, zapraszamy do naszej kamienicy przy ul. Piastowskiej 35 w Bielsku-Białej
 • personel naszej kancelarii (pracownicy i współpracownicy) przekroczył liczbę 20 osób

Rok 2015

 • wywalczyliśmy dla naszej Klientki, w indywidualnej sprawie, rekordowe odszkodowanie w wys. 380 tys. zł
 • kolejny gigant uległ naszym prawnikom w zakresie roszczeń o zwrot tzw. „opłat półkowych”, wywalczyliśmy dla naszego Klienta od potentata sieci sklepów wielkopowierzchniowych ponad 200 tys. zł
 • dla naszego Klienta, wiodącego podmiotu na rynku usług wynajmu pojazdów specjalistycznych, uzyskaliśmy
  łącznie odszkodowanie w wysokości ponad 1 milion złotych.

Rok 2014

 •  przeprowadziliśmy połączenie spółek z południowej Polski, o łącznej kapitalizacji ponad 50 milionów złotych
 • Klient, wiodąca spółka na rynku egzekucji należności, zleciła nam do prowadzenia ponad 300 spraw sądowych
 • dokonaliśmy prawnej obsługi transakcji nabycia przez naszego Klienta nieruchomości o wartości powyżej 36 milionów zł.

Rok 2012

 • bogate doświadczenie, rozległa wiedza prawnicza oraz wizja przyszłości Mecenasa Bronisława Nowosielskiego doprowadziły do prężnego rozwoju kancelarii i powstania Kancelarii Radców Prawnych Nowosielski i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Bielsku Białej

Rok 1991

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej w zakresie usług prawniczych przez radcę prawnego Bronisława Nowosielskiego