Kancelaria Nowosielski i Wspólnicy

home

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowosielski i Wspólnicy spółka jawna to zespół wykwalifikowanych prawników, radców prawnych oraz aplikantów radcowskich.
Siłą naszego zespołu jest to, że tworzą go prawdziwi entuzjaści prawa z dużym doświadczeniem. Personel Kancelarii regularnie powiększa się o nowych specjalistów, z różnych dziedzin prawa. Indywidualne podejście do każdej sprawy oraz niekonwencjonalne metody działania są naszym sprawdzonym sposobem na sukces.
Ponad 25 lat na rynku usług prawniczych pozwala nam wspierać naszych Klientów w ich kluczowych decyzjach biznesowych z odpowiedniej perspektywy czasu i doświadczenia.

Kancelaria

Kancelaria

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowosielski i Wspólnicy spółka jawna to zespół wykwalifikowanych prawników, radców prawnych oraz aplikantów radcowskich.
Siłą naszego zespołu jest to, że tworzą go prawdziwi entuzjaści prawa z dużym doświadczeniem. Personel Kancelarii regularnie powiększa się o nowych specjalistów, z różnych dziedzin prawa. Indywidualne podejście do każdej sprawy oraz niekonwencjonalne metody działania są naszym sprawdzonym sposobem na sukces.
Ponad 25 lat na rynku usług prawniczych pozwala nam wspierać naszych Klientów w ich kluczowych decyzjach biznesowych z odpowiedniej perspektywy czasu i doświadczenia.

Co robimy

Co robimy

FIRMY

Specjalnością Kancelarii jest Kompleksowa Obsługa Prawna przedsiębiorców.
Zapewniamy skuteczną i profesjonalną pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa z jakimi może zetknąć się każda firma działająca na rynku. W ramach tej usługi oferujemy między innymi doradztwo prawne, tworzenie sformalizowanych opinii prawnych, reprezentowanie Klientów w procesach sądowych, tworzenie i konsultowanie umów, uchwał, regulaminów, aktów prawnych, czynny udział w negocjacjach z kontrahentami, dłużnikami, pracownikami oraz skuteczną egzekucje świadczeń pieniężnych. 
Proponujemy elastyczne formy wynagradzania naszych usług, indywidualnie dostosowane do potrzeb naszych Klientów.

Klienci Indywidualni

Kancelaria zajmuje się obsługą Klientów indywidualnych. Szukamy najskuteczniejszych rozwiązań dla naszych Klientów, a każda sprawa analizowana jest ze szczegółową starannością. Klienci powierzający nam swoje sprawy mają pewność, że będą one prowadzone rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem, a oni sami będą na bieżąco informowani o wynikach działań. Zasady współpracy ustalane są na samym początku podejmowanych czynności, tym samym nasi Klienci mają jasność, co do wysokości wynagrodzenia przez cały okres trwania umowy.

Osiągnięcia

Osiągnięcia

Rok 2021

Przeżyliśmy 

Rok 2020

- uporaliśmy się ze skutkami epidemii COVID-19 bez większych problemów, przy zachowaniu najważniejszych członków załogi i poziomu rentowności,

- pomogliśmy naszym Klientom w uzyskaniu różnych dofinansowań i wsparcia na poziomie kilku milionów złotych.

Rok 2019

- zakończenie roku 2019 uwieńczone obchodami 30-lecia istnienia przedsiębiorstwa naszej Kancelarii na rynku,

- wygrana przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie odesłania prejudycjalnego dotyczącego interpretacji Dyrektywy 93/13/EWG dla naszego Klienta - wiodącej spółki na rynku odszkodowań komunikacyjnych,

- obsługa prawna przejęcia zorganizowanej części przedsiębiortswa przez naszego Klienta o wartości ponad 10 milionów złotych,

- obsługa prawna nabycia przez naszego Klienta nieruchomości  o wartości ponad 13 milionów złotych,

- nasz dział prawny wzbogacił się o świeżo upieczoną Panią Mecenas, wieloletnią koleżankę z pracy, która awansowała również w srukturze wewnętrznej Kancelarii.

Rok 2018

-  za tegoroczne osiągnięcie uważamy kolejny znaczący wzrost osób zatrudnionych w spółce i podmiotach powiązanych do liczby ponad 30 osób,

- dla naszego największego Klienta, lidera na rynku usług najmu smaochodów specjalistycznych oraz obrotu wierzytelnościami o odszkodowania wywalczyliśmy przed sądami w całej Polsce kolejną rekordową kwotę odszkodowań wynoszącą ponad 2.000.000,00 zł,

- 2018 był pierwszym pełym rokiem zaimplementowanego i w pełni wdrożonego działania nowego rozwiązania informatycznego do zarządania naszą kancelarią - Officium365, na którym zarejestrowaliśmy w całym roku 11 tysięcy 126 zadań wykonanych dla naszych Klientów,

- dla jednego z naszych Klientów wygaliśmy sprawę z zakresu rozliczeń na gruncie odstąpienia od umowy sprzedaży na kwotę ponad 400 tys. zł, która ostała się po kontroli kasacyjnej przed Sądem Najwyższym.

Rok 2017

- kolejny rok zakończył się dobrym wynikiem tym razem w wymiarze finansowym, w 2017 roku udało nam się dokonać rozwoju o ponad 200% w porównaniu z rokiem poprzednim,

- grono wspólników kancelarii w 2017 roku poszerzyło się o nowego kolegę, radcę prawnego, specjalistę ds. odszkodowań, wieloletniego pracownika spółki.

Rok 2016

- od połowy 2016 jesteśmy już w nowej siedzibie, zapraszamy do naszej kamienicy przy ul. Piastowskiej 35 w Bielsku-Białej,

- personel naszej kancelarii (pracownicy i współpracownicy) przekroczył liczbę 20 osób.

Rok 2015

- wywalczyliśmy dla naszej Klientki, w indywidualnej sprawie, rekordowe odszkodowanie w wys. 380 tys. zł,

- kolejny gigant uległ naszym prawnikom w zakresie roszczeń o zwrot tzw. "opłat półkowych", wywalczyliśmy dla
   naszego Klienta od potentata sieci sklepów wielkopowierzchniowych ponad 200 tys. zł,

- dla naszego Klienta, wiodącego podmiotu na rynku usług wynajmu pojazdów specjlistystycznych, uzyskaliśmy
   łącznie odszkowanie w wysokości ponad 1 milion złotych.

Rok 2014

- przeprowadziliśmy połączenie spółek z południowej Polski, o łącznej kapitalizacji ponad 50 milionów złotych,

- Klient, wiodąca spółka na rynku egzekucji należności, zleciła nam do prowadzenia ponad 300 spraw sądowych,

- dokonaliśmy prawnej obsługi transakcji nabycia przez naszego Klienta nieruchomości o wartości powyżej
   36 milionów zł.

Blog

Blog

Bielsko-Biała, Kraków, Katowice - gdzie studiować prawo?

Często obdywający u nas staż, lub inne osoby zaiteresowane związaniem się zawodowo z prawem zadają nam pytanie jaką uczelnię prawniczą wybrać. Starając się odpowiedzieć na te pytania zaobserwowaliśmy, że w naszej najbliższej okolicy (Bielska-Białej) znajduje się kilka uczelni, na których można podjąć studia na kierunku - prawo. Często wybór przyszłej uczelni prawniczej jest trudny dla osoby zamierzającej studiować prawo. W Bielsku-Białej na uczelni Wyższa Szkoła Finansów i Prawa kierunek prawo znajduje wśród bielszczan wielu zainteresowanych. W naszej kancelarii pracowało i pracuje kilku absolwentów powyższej uczelni i znajdujemy wśród nich świetnych współpracowników. Kolejną liczącą się szkołą jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, gdzie na Wydziale Prawa i Administracji można ukończyć magisterskie studia prawnicze. W historii naszej kancelarii wielu wybitnych prawników ukończyło kierunek prawo właśnie na tej uczelni, włącznie z dwoma wspólnikami zarządzającymi. Polecamy zatem również tą uczelnię jako miejsce studiów prawniczych. Z krakowskich uczelni, które również często wybierane są przez osoby z Bielska-Białej, najwięcej w naszej kancelarii pracowało absolwentów prawa pochodzących z Uiwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz z Krakowskiej Akademii, Wydziału Prawa. Absolwenci prawa pochodzący z obu powyższych uczelni znajdowali wielokrotnie miejsce wśród nas, zdobywali doświadczenie jako aplikanci i zostawali z sukcesem radcami prawnymi. Wskazujemy zatem wszystkie powyższe uczelnie jako polecane przez nas miejsce studiowania prawa, zaznaczając przy tym, że gotowość do sumiennej nauki we własnym interesie i przy tym ciężkiej pracy gwarantującej nabywanie już w czasie studiów i aplikacji radcowskiej / adwokackiej doświadczenia w zawodzie prawniczym, zgodnie z maksymą "ora et labora" daje sukces prawnikowi de facto bez znaczenia jaką wybrał uczelnię prawniczą.

Czytaj więcej

Adwokat, radca prawny, czy prawnik ?

Adwokat, czy radca prawny? A może po prostu prawnik? Potencjalni Klienci zawodowych prawników często mają wątpliwość do którego z powyższych się udać, gdyż bywają te pojęcia używane zamiennie. Po krótce wyjaśniamy różnice między zawodami adwokata, radcy pranwego, czy po prostu pojęciem prawnika. Prawnik, jak powszechnie przyjmuje się - to osoba, która skończyła studia prawnicze. Nie jest to jednak nazwa zastrzeżona w żaden sposób, a zatem teoretycznie każdy kto ma ochotę nazywać się prawnikiem nie znajdzie ku temu żadnych przeszkód. Zwracamy zatem uwagę na powstające w oparciu o taką dowolność kancelarie "prawnicze", które mogą z wykwalifikowanymi prawnikami mieć niewiele wspólnego. Co do zasady jednak w praktyce osoba mianująca się "prawnikiem" prawdopodobnie jest magistrem prawa.

Nieco inaczej ma się sprawa z nazwami "adwokat", lub "radca prawny". W tym przypadku mamy do czynienia z reglamentowanymi zawodami prawniczymi i nie każdy prawnik posiada tytuł adwokata, lub tytuł radcy prawego (albo oba te tytuły, gdyż można je połączyć, choć w praktyce używa się tylko jednego, wybranego przez posiadacza obu tych tytułów). Są to tytułu zawodowe. Aby uzyskać zawód radcy prawnego trzeba nie tylko być "prawnikiem" (a konretniej magistrem prawa), ale też spełnić inne wymogi, do których należy z pewnymi wyjątkami zdanie państwowych egzaminów zawodowych i/lub odbycie specjalnego wieloletniego szkolenia, zwanego "aplikacją".

Czytaj więcej

RODO

RODO

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest:

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowosielski i Wspólnicy Sp.j.

z siedzibą w Bielsku-Białej

Piastowska 35, 43-300 Bielsko-Biała

KRS 0000422487 NIP 5472142968

 

Dane osobowe podawane są warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług prawniczych.

 

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: zrealizowania usługi prawniczej oraz w celach kontaktowych.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. B oraz C RODO

 

Dane osobowe są przetwarzanie na czas realizacji usługi do czasu przedawnienia roszczeń a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

Odbiorcami danych osobowych są członkowie zarządu spółki/upoważnieni pracownicy/podmioty trzecie na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, tj. biuro księgowe – Keepe Sp. z .o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, Poczta Polska, firma prowadząca zewnętrzny serwer

 

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

 

Osoba, która przekazuje dane ma prawo do:

-  żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawio do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawio do przenoszenia danych. W razie skorzystania z powyżej wskazanego prawa proszę o przesłanie pisemnego zawiadomienia na adres administratora,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,   

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

Kontakt

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych
i Adwokatów
Nowosielski i Wspólnicy sp. j.

ul. Piastowska 35 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48 33 816 36 50
tel. +48 509 139 970
email: biuro@kancelarianiw.pl

 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej 
VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000422487
NIP: 5472142968
REGON: 242945925
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.